Публічний договір купівлі-продажу меблевих виробів

(Договір публічної оферти)


Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Інтернет-магазину «Жіноча Майстерня Меблів», надалі за текстом — «Продавець», щодо продажу товарів, розміщених на сайті: https://mebliodesa.in.ua, надалі — «Сайт», поза торговельними та офісними приміщеннями, укласти договір купівлі-продажу меблевих виробів, надалі – «Договір», та адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб, надалі за текстом — «Покупець», (окремо - «Сторона», а разом – «Сторони»).


Цю оферту складено відповідно до вимог статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», а також Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України № 103 від «19» квітня 2007 року. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України даний Договір є публічним договором, який містить однакові умови для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.


Даний Договір укладається шляхом надання Покупцем згоди на приєднання до запропонованого Договору в цілому, на підставі повного та безсуперечного прийняття (акцепту) Покупцем всіх істотних умов цього Договору, яка надається Покупцем на пропозицію Продавця укласти даний публічний договір на умовах, передбачених ним, та оформляється одним із способів:

  • шляхом направлення Покупцем письмового замовлення товару на електронну адресу, вказану на Сайті;